AVIS LEGAL


Amb la finalitat de complir amb la legislació vigent i donar confinaça als usuaris, els informem que, en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, aquesta pàgina Web és propietat de CH QUIMICA, S.L. amb CIF B60569613i domicilia Castellar del Vallès, C/Olot 18, Polígon Industrial Pla de la Bruguera, de Castellar del Vallès (Barcelona), i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades:Tom 27284,Foli 90, Fulla B-115769, Inscripció 1ª.

 

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns trucant al telèfon(+34) 93.714.35.35 o enviant un correu electrponic a l’adreçainfo@grupch.com.

 

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

 

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’ USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presentsCONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà del mateix.

 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

 

  1. PropietatIntel·lectual

 

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de CH QUIMICA o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de CH QUIMICA i/o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

 

CH QUIMICA és una marca registrada i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

 

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix i es necessita l’autorització expressa de CH QUIMICA quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i els continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de CH QUIMICA.

 

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

 

  1. Condicions d’accés

 

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, per a la utilització dels nostres serveis és necessari registrar-se i complimentar formularis de sol·licitud de dades. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats en la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’ USUARI de la nostra política de privadesa.

 

Elsusuarisque tenenaccés a la nostraàrea privada, han d’accedir a la nostrapàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordrepúblic i a les presentsCondicionsGeneralsd’Ús. L’accés al nostrelloc Web es realitza sota la sevapròpia i exclusiva responsabilitat, que respondrà en tot cas delsdanys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltresmateixos.

 

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenciódelsserveis i contingutsoferts en la presentpàgina web, per procedimentsdiferentsalsestipulats en les presentscondicionsd’ús, i si escau, en les condicionsparticulars que regulinl’adquisició de determinatsserveis.

 

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguinaltreswebsites a les quals es puguiaccedir a través delsenllaços que la nostrapàgina web posa a la sevadisposició, li comuniquem que CH QUIMICA queda eximida de qualsevolresponsabilitatpelsdanys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilitzaciód’aquestespàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

 

CH QUIMICA es reserva el dret unilateral i sensepreavís de donar de baixa a qualsevolusuari que l’organitzacióentengui que ha vulnerat les condicions que regeixenl’ús de la nostrapàgina web, sense que l’ USUARI tinguidret a reclamació de captipus per aquestaclassed’accions.

 

CH QUIMICA es reserva el dretd’exercitar les accionslegalsoportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presentscondicionsgeneralsd’ús, acceptant l’ USUARI que la no iniciaciód’aquestesaccions no constitueix una renúncia formal a lesmateixes, romanentaquestesvigentsfinsalsterminis de prescripció de les infraccions.

 

  1. Responsabilitats

 

Al posar a disposició de l’usuariaquestapàgina Web volemoferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màximadiligència en la prestaciódelsmateixosaixícom en elsmitjanstecnològicsutilitzats. No obstantaixò, no respondrem de la presència de virus i altreselements que d’alguna manera puguindanyar el sistema informàtic de l’usuari.

 

L’usuariassumeixl’exempció de qualsevolresponsabilitat de CH QUIMICA per causes de forçamajor, inclososelserrorstecnològics propis o aliensderivats de l’estat actual de la tecnología.

 

L’USUARI té prohibitqualsevoltipusd’acció sobre el nostre portal que origini una excessivasobrecàrrega de funcionamentalsnostressistemesinformàtics, aixícom la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danysalsnostressistemesinformàtics.

 

L’usuariassumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostrapàgina web, sentl’únic responsable de totefectedirecte o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, totresultateconòmic, tècnic i/o jurídicadvers, aixícom la defraudació de les expectativesgeneradespelnostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a CH QUIMICA per qualsevolreclamació derivada directa o indirectament de talsfets.

 

CH QUIMICA queda exonerada de responsabilitat per qualsevolreclamació respecte alsdrets de propietatintel·lectualdelsarticles i imatgespublicades en el seu portal, aixícom, tampocgaranteixl’exactitud, veracitat i vigènciadelscontingutsd’aquestapàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaços a altreswebsites, quedanttotalment exonerada de qualsevolresponsabilitat derivada de l’úsdelsmateixos.

 

CH QUIMICA queda exonerada de responsabilitat derivada de qualsevolreclamació, inclòs el pagamentd’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacionsoriginades per tercers per l’ incompliment per part de l’ USUARI de les nostrescondicionsd’ús, accés i política de privadesa, o qualsevolaltrareclamació per l’ incompliment de la legislacióvigent.

 

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicionsd’ús del nostre portal, i reconeix que sónsuficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

 

L’USUARI ésplenamentconscient que la mera navegació per la presentpàgina web, aixícom la utilitzaciódelsseusserveis, implica l’acceptació de les presentscondicionsd’ús.

 

Tot el referent a la nostrapàgina web, es regeixexclusivament per les lleisespanyoles. En el cas que es produeixiqualsevoltipus de discrepància o diferència entre les parts en relacióamb la interpretació i contingut de la presentpàgina web, totes les parts se sotmeten, ambrenúnciaexpressa a qualsevolaltrefur, alsJutjats i Tribunals de Barcelona.

 

  1. Vigència de les condicionsgeneralsd’ús

 

Les presentsCondicionsGeneralsd’Ús han estatmodificadesamb data 15/09/2016. En qualsevolmomento,podemprocedir a la sevamodificació; si usplau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió que es connecti a la nostrapàgina Web i aixítindrà la certesa que no s’haproduïtmodificació alguna que li afecti.

Per a qualsevolqüestió respecte a les Condicionsd’Ús de la nostrapàgina web, pot posar-se en contacte ambnosaltresa les adrecesindicades o bé a  Lant Abogados a info@lant-abogados.com.